Fries Netwerk GGZ is van start

Leeuwarden - Vrijwilligers van uiteenlopende vertegenwoordigende organisaties hebben het Fries Netwerk GGZ opgericht.  

Het netwerk is bedoeld voor organisaties van (voormalig) GGZ-cliënten en daarbij betrokkenen: cliëntenraden, familieraden, belangenorganisaties, zelfhulpgroepen e.d. in de provincie Fryslân. Doel van het netwerk is om gemeenten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars te beïnvloeden en te adviseren inzake beleid en besluit rond GGZ vraagstukken. Het netwerk kent een bijzondere opbouw. Het Fries Netwerk GGZ is een beweeglijk netwerk. Dat betekent dat er rond thema’s, die voortkomen uit de leden van het netwerk, tijdelijke expert- en werkgroepen opgezet worden. Een themagroep verzamelt informatie, trekt wellicht een conclusie en brengt haar bevindingen digitaal in het netwerk naar buiten. Daarna heft een themagroep zich weer op. Daar waar het netwerk het nodig vindt, kan een advies van een themagroep met gemeenten, zorgverzekeraars, adviesraden worden gecommuniceerd. Op deze manier wordt het Fries Netwerk GGZ geen statische adviesgroep maar een betrokken en flexibel netwerk dat snel in kan springen op vraagstukken die voor de aangesloten cliënt- en familievertegenwoordigers van belang zijn. Op 6 februari was een verkennende bijeenkomst in het kantoor van AanZet in Leeuwarden. Op 11 mei werd de eerste echte bijeenkomst georganiseerd. Er waren maar liefst zo‘n twintig deelnemers, afkomstig uit allerlei cliëntorganisaties. Met elkaar is naar actuele thema’s gekeken en de eerste twee themagroepen hebben ook verslag gedaan van de eerste ronde onderzoek.  Het netwerk gaat per direct aan de slag met de thema ‘s: – van beschermd wonen naar veilig thuis – regelgeving rond verward en onvoorspelbaar gedrag Er liggen ook nog allerlei andere vraagstukken en thema’ s op de plank, die zullen in de loop van de tijd ook aan de orde komen. Door samen op te trekken denken de deelnemers van het Fries Netwerk GGZ een sterk antwoord te kunnen geven op de complexe wereld van zorg en ondersteuning. Bestaande WMO raden en adviesorganen zullen ook gevoed worden door het netwerk. De landelijke GGZ cliënt-organisatie MIND ondersteunt het FNGGZ in 2017 om het netwerk actief op de Friese Kaart te zetten.