Grondwater belangrijkste bron voor Fries drinkwater

Surhuisterveen - Provincie Fryslân organiseerde op zaterdag 13 mei de ‘Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater’.

Waterprofessionals gaven korte colleges over het belang van grondwater. Het grondwater is de belangrijkste bron voor het Friese drinkwater. Daarnaast zorgt grondwater voor de optimale groei van landbouwgewassen. Ook de natuur heeft grondwater nodig om op te kunnen bloeien. Daarnaast is de online kaart voor actuele grondwaterstanden geïntroduceerd. Grondwaterstudie De aanleiding voor de collegemiddag is de grondwaterstudie. Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en provincie Fryslân bestuderen op dit moment de toekomst van het Friese grondwater. Er wordt onderzocht hoe het grondwater zich in de toekomst ontwikkelt en hoe de klimaatverandering invloed heeft op het grondwater. Ook wordt gekeken naar een duurzame manier van het winnen van drinkwater. De uitkomsten van de studie worden eind 2017 bekend gemaakt. Op basis van de uitkomsten van de studie neemt de politiek de komende tijd besluiten. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,Door het belang van grondwater onder de aandacht te brengen, hopen we het waterbewustzijn onder inwoners te vergroten. Iedereen maakt bewust en onbewust veel gebruik van het Friese grondwater. Daarom bestuderen we in de grondwaterstudie de ontwikkeling van het Friese grondwater. Zodat de kwaliteit van ons grondwater en de zoetwatervoorraad op orde blijft. Voor nu en ook in de toekomst." Introductie online kaart Tijdens de collegemiddag is de online kaart voor actuele grondwaterstanden geïntroduceerd. Op acht plaatsen in Friesland wordt de stand van het grondwater digitaal gemeten. Deze standen zijn af te lezen via de webpagina: www.wetterskipfryslan.nl/grondwaterstanden. Wetterskip Fryslân is hiermee één van de eerste waterschappen in Nederland. Waterschapsbestuurder Jan van Weperen: ,,Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân staan samen aan de lat voor duurzaam grondwaterbeheer. Met de introductie van de online kaart kunnen belangstellenden nu zelf de grondwaterstanden monitoren. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in perioden van droogte. Daarmee wordt men zich bewust van het belang van grondwater bij het maken van keuzes. Zoals het beregenen van landbouwgrond of het besproeien van de tuin."