Leerlingen De Twamêster ontwerpen waterelementen voor nieuwe schooltuin

Wergea - Een speedboot op zonne-energie, een waterkoepel in de stijl van Gaudi; leerlingen van obs De Twamêster in Wergea worden uitgedaagd om een waterelement te ontwikkelen voor hun nieuwe schooltuin ‘de Oase’.

Het meest succesvolle waterelement wordt gerealiseerd in de nieuwe schooltuin. Deze opdracht is onderdeel van de leerlijn water die de Twamêster dit schooljaar implementeert. Vrijdag 12 mei ging groep 5 tijdens een gastles, onder leiding van Coen Berends van Wetsus, aan de slag met de stappen voor het ontwerpproces. Ontwerpend leren De kinderen maakten tijdens de gastles aan de hand van de cyclus van ontwerpend leren een start met hun ontwerp. In deze les werden ze met de opdracht geconfronteerd. In de volgende les gaan ze een keuze maken uit de ideeën en maken ze een ontwerpschets. Na de ontwerpfase gaan de leerlingen onder leiding van hun eigen leerkracht hun waterelement zelf ontwikkelen. Belangrijke kernwaarden zijn haalbaarheid en duurzaamheid. Het meest succesvolle waterelement wordt vervolgens in de nieuwe schooltuin gerealiseerd. Leerlijn water Deze opdracht sluit mooi aan bij de ambitie van de school om kinderen aan de hand van een breed aanbod voor hoofd, hart en handen hun talenten te laten ontwikkelen en in te zetten. Dit schooljaar is de school in samenwerking met Wetsus gestart met de implementatie van een leerlijn water. Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn er dit schooljaar onderzoeksmaterialen aangeschaft, een praktijklokaal ingericht en lessen ontwikkeld. Nu de leerlijn dit schooljaar wordt voltooid, wil de school zich volgend schooljaar meer gaan richten op de uitvoering van lessen in projecten. ‘De Oase’: de ontmoetingsplek voor kinderen en de buurt Op dit moment wordt er door de landschapsarchitect Henk Pleiter, in samenwerking met de school en het dorp, hard gewerkt aan ‘de Oase’ en het amfitheater, die begin juli feestelijk worden geopend. De Oase biedt ruimte om te bewegen, ontdekken en experimenteren. Het amfitheater geeft met 140 zitplaatsen het dorp de mogelijkheid om muziek- en theatervoorstellingen te organiseren en biedt de school een buitenlokaal en de mogelijkheid tot het realiseren van een schoolmusical in de open lucht.