Leeuwarder gemeenteraad: stoepkrijten mag

Leeuwarden - D66 heeft, samen met de Jonge Democraten Friesland, op 5 mei stoepkrijt uitgedeeld in de Prinsentuin.

Aanleiding voor deze ludieke actie was de berichtgeving in diverse media, dat stoepkrijten in bijna alle gemeenten in het Noorden niet is toegestaan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. Op maandag 15 mei heeft D66 een motie ingediend in de Leeuwarder gemeenteraad waarin men het College verzocht om stoepkrijten voor sport en spel toe te staan in de gemeente. De motie werd aangenomen. Kinderen mogen dus voortaan gewoon lekker stoepkrijten.