Friesland krijgt hoogste score in Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017

Leeuwarden -   Friesland blijft de beste fietsprovincie van Nederland in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017 van het Landelijk Fietsplatform.

Friesland heeft de maximale score van vijf sterren toegekend gekregen voor de kwaliteit van onderhoud aan het fietsknooppuntnetwerk en de randvoorwaarden die het netwerk aantrekkelijk maken. Met 96,2% van het totaal aantal punten, scoort Friesland het hoogst van alle provincies. Ook in 2015 werd het Friese fietsnetwerk al als beste beoordeeld. Recreatieschap Marrekrite Het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntnetwerk ligt sinds 2012 bij Recreatieschap Marrekrite. Daarvoor zorgden de vijf fietsregio’s in de provincie ieder voor hun eigen beheer en onderhoud. Marrekrite heeft dit beheer overgenomen. In 2012 scoorde Friesland nog drie sterren en in 2013 al vier sterren. Naast het reguliere onderhoud heeft Marrekrite ook veel aandacht voor verbeteringen van het netwerk. Jaarlijks worden nieuwe fietspaden opgenomen in het knooppuntnetwerk. De komende jaren werkt Marrekrite aan een flinke vernieuwing van het netwerk, om het kwaliteitsniveau zo hoog te houden. De huidige vijf deelregio’s worden daarbij omgevormd tot één Fietsnetwerk Fryslân, zodat de uitstraling in de hele provincie gelijk is en alle bebording weer bij de tijd. Opzet van de monitor De Kwaliteitsmonitor is eerder uitgevoerd in 2012, 2013 en 2015. Het is een initiatief van het Fietsplatform, het  onafhankelijke landelijke kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen. Het landelijk vergelijkend onderzoek prikkelt regio’s om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Getoetst wordt op twee hoofdaspecten: ‘kwaliteit van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes)’ en ‘kwaliteit van de randvoorwaarden’. De kwaliteit van het routenetwerk is beoordeeld op uitvoering en op beheer en onderhoud. De kwaliteit van de randvoorwaarden is beoordeeld op aantrekkelijkheid van de omgeving, voorzieningen langs de routes, provinciale betrokkenheid, toegankelijkheid van de route-informatie en het algemene oordeel van de consument. De gegevens hebben grotendeels betrekking op 2016. Regio’s kunnen één tot vijf sterren verdienen. Vijf provincies scoren de maximale 5 sterren: Friesland, Overijssel, Drenthe, Zeeland en Gelderland. Vier provincies scoren vier sterren: Groningen, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg. Noord- en Zuid-Holland krijgen beide drie sterren. Flevoland heeft niet meegewerkt aan het onderzoek. Provincies hebben er baat bij dat ook andere provincies hoog scoren: de fietser kijkt niet naar provinciegrenzen.