Kunstroute langs acht Friese kerken

Blessum - 'Fietsen langs kerken en kunst' vindt 20, 21, 25, 27 en 28 mei plaats. In acht oude Friese kerken in het weidegebied ten zuidwesten van Leeuwarden, de Friese Greidhoeke, zijn monumentale pasteltekeningen te bewonderen van beeldend kunstenaar Harry Miedema uit Amsterdam.

Bekende Bijbelverhalen zoals over Abraham, Simson en de Verloren Zoon inspireerden Harry Miedema tot acht monumentale pasteltekeningen rond het thema ‘Liefde en dood’. Met zijn eigen beeldtaal waarin mensen en fantastische dieren wonderlijke contacten met elkaar aangaan, slaagt Miedema erin oude verhalen op een nieuwe manier te verbeelden. In iedere kerk hangt één tekening. Doorgaans op de meest centrale plaats: in het koor boven de avondmaalstafel. Zo ontstaat een unieke wisselwerking tussen kerkgebouw en kunstwerk. De officiële opening is op vrijdag 19 mei om 19.30 uur in de Mariakerk van Blessum door Tom van Mourik, burgemeester van de gemeente Menameradiel. Aansluitend geeft Yke Kramer, historicus en docent aan het Praedinius Gymnasium te Groningen, een introductie op het werk dat op de expositie te zien is. Liuwe van der Meer (orgel) uit Mantgum en Jinke Lyklema – van Weringh (dwarsfluit) uit Lekkum zorgen voor muziek. Bezoekers kunnen van de ene kerk naar de andere fietsen en onderweg genieten van het weidse landschap van de Friese Greidhoeke. Er zijn ook twee wandelroutes uitgezet. De fietsroute is 31 km en voert over fietspaden en secundaire wegen langs de kerken van Deinum, Blessum, Leons, Baard, Easterlittens, Winsum, Mantgum en Boksum . Wandelaars hebben de keuze uit een noordelijke wandelroute van 11 km of een zuidelijke wandelroute van 20 km. De zuidelijke wandelroute volgt voor een deel de Jacobsroute (tussen Leons en Jorwert). Het jaarlijkse evenement ‘Fietsen langs kerken en kunst’ wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Sinds 2016 is de organisatie in handen van de Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken. De Stichting wil de beeldende kunst die bij de reformatie uit de kerk verdween, weer een plek geven in de kerk. Op de openingsdagen 20, 21, 25, 27 en 28 mei zijn de kerken open van 13.00 tot 18.00 uur. Meer informatie: www.zevenkerken.nl.