Toer tovert artistiek talent tevoorschijn

Leeuwarden - De presentatie van het project Under de toer op donderdagavond 18 mei in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden toonde in ieder geval één ding duidelijk aan. En dat was dat het creatieve of artistieke talent in Friesland voorlopig nog niet gedoemd is een zachte dood te sterven.

De overgebleven 32 dorpen en steden die de selectie uit 87 gegadigden hadden overleefd mochten hun regiogebonden project als standhouders aanprijzen in die zo monumentale kerk in Leeuwarden. Door Rynk Bosma De professionele aanjagers Jos Thie en Tamara Schoppert hadden met het uitdelen van een leeg doosje er voor gezorgd dat de bezoekers alle stands langs moesten om zo het lege doosje te vullen. ,,De kerkklokken als de roerloze getuigen van alle verhalen die zich door de eeuwen heen afspeelden rondom de kerktoren", zo zei Thie. Samen met Bouke Oldenhof ontwikkelde hij dit idee en het resultaat was dus in de kerk te zien, gevolgd door een summiere presentatie die werd gepresenteerd door Schoppert. Het was verbazingwekkend wat er allemaal aan ideeën tevoorschijn kwam. Under de toer tovert artistiek talent tevoorschijn, zo zou je kunnen zeggen. Zo heeft  Mantgum in februari de voorstelling met de zo mooie titel De man dy’t hout dûnsje liet over houtbewerker Hermannus Berkenbijl. Dansen op de vormen van houtsnijwerk, kan het sierlijker. Ietwat rauwer is de voorstelling van Leeuwarden die met Marijke Muoi. Revolutie in Fryslân  de woeste jaren van 1795 doet herleven. Voetballen met de schedels van verschillende Oranje coryfeeën is een wel erg wrede variant van het huidige oranjegevoel bij het nationale elftal. Voetbal duikt ook op in Goutum met Het heilige hert van Cambuur. Een jongetje vroeg argeloos aan de dominee: ,,Zijn jullie ook fan van Cambuur?", toen hij het zo bekende logo van de voetbalclub zag. Het was echter eerder ook het familiewapen van de Cammingha’s en onder leiding van Tatiana Pratley wordt het een voorstelling over religie en voetbal. Het ooit zo fiere dorp Huizum eert zijn grootste inwoner van weleer, de scheepsarts en dichter Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936). De voorstelling heet In Memoriam Patris  en die titel is ontleend aan de titel van het langste gedicht dat Slauerhoff schreef. Slauerhoff back in town, zo werd het genoemd, speelt zich af rondom het oudste monument van Leeuwarden, de Dorpskerk Huizum uit de twaalfde eeuw. Bijzonder is ook het derde project in Leeuwarden, Lûd fan de Middelsee dat plaatsvindt rondom de Oldehove. Maar liefst zeventien muziekverenigingen werken samen om die verdwenen zee muzikaal weer voor even tot leven te wekken. Muziek speelt ook een belangrijke rol in het project Tusken Twa Tuorren  rondom de St. Martinuskerk in Warga die wellicht dreigt te verdwijnen door fusie. De voormalige hervormde kerk de Bidler heeft  zich opnieuw uitgevonden als een plek met een belangrijke culturele en verbindende functie in het dorp. Van tussen twee torens is het een kleine stap naar de schaduw van een geheel andere toren. De toren van Ryptsjerk waar zich een spannend verhaal afspeelt Yn it skaad fan ‘e Toer, zoals het project heet. Een verhaal rondom Antje, de zus van  de beroemdste inwoner van het dorp, Saskia van Uylenburgh. Een in eigen dorp breed gedragen voorstelling onder leiding van regisseur Hans van Buuren. Wat dat betreft zoekt buurdorp Tytsjerk het over eigen dorpsgrenzen met het project Fertellendeweis. Maar liefst 25 kunstenaars uit geheel Europa van diverse disciplines hebben onderdak bij gastvrije inwoners. Het verhalenproject heet International ArtCamp Tytsjerk met de rol van de kerk in oorlogsjaren centraal. Aan de andere kant van Leeuwarden geeft Thie in Reduzum leiding aan Oeds fan Fierwei, over de thuiskomst van oorlogsheld Oeds met een vette knipoog naar de Odysseus. Dat fier staat voor de vier lokaties Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum. Tot slot werd de echte theatermarathonloper door Thie uitgedaagd om alle 32 projecten te bezoeken. Aan de eindstreep zal er dan een ‘bijzondere verrassing’ zijn. Wel moet de volhouder zijn aanwezigheid bij elk project kunnen bewijzen. Dat wordt dus voor die enkeling een bijzonder bezet 2018. Op basis van de presentaties zal het de moeite lonen.