Amateurtoneelspelers ontvangen certificaat Veder Methode

Leeuwarden -   Een groep van 24 amateurtoneelspelers uit Friesland kreeg vrijdag 19 mei in het Tryater-gebouw tijdens een feestelijke bijeenkomst certificaten uitgereikt.

Zij volgden een opleiding van Theater Veder uit Amsterdam om volgens de Veder Methode huiskamervoorstellingen te geven voor mensen met dementie. Met zang, poëzie, beleving en acte de présence worden kwetsbare ouderen weer in hun kracht gezet en beleven ze mooie momenten met elkaar. De deelnemers presenteerden zich voor de gasten. Gastspreekster was Jannewietske de Vries, initiator van de Culturele Hoofdstad. Foppe de Haan, oud trainer van SC Heerenveen en ambassadeur van Theater Veder, sprak de deelnemers telefonisch toe vanaf Schiphol. Het komende jaar gaan de gecertificeerde deelnemers huiskamervoorstellingen spelen in de zorginstellingen die de opleiding hebben gefaciliteerd. Dit unieke project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Friesland, het RCOAK, Sluyterman van Loo, het Kans fonds en Vermilion. De deelnemende zorginstellingen zijn: Palsma Zathe Wirdum, de Herbergier Dronrijp, Zuidoostzorg, Meriant, Idesta, Interzorg en Leppehiem te Akkrum. Op deze wijze dragen wil Theater Veder een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke samenleving.