Primeur voor obs De Pionier: robot in klas

Leeuwarden - Kan hij ook voetballen? Of dansen? En kunnen we hem ook programmeren? Met deze vragen verwelkomden de leerlingen van groep 6 van obs De Pionier in Leeuwarden vrijdagochtend 19 mei hun nieuwe klasgenoot. Ze moeten hem nog in elkaar zetten, maar hebben al even kunnen oefenen met zijn ‘broer’.

Gedeputeerde Sander de Rouwe overhandigde deze eerste robot aan de leerlingen van de Pionier. De komende maanden worden er nog 415 robots op alle Friese basisscholen uitgereikt. ,,Zo willen we kinderen vertrouwd maken met techniek en ze voorbereiden op de toekomst.’’ Het initiatief komt van de hightech-bedrijven van Innovatiecluster Drachten in samenwerking met de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee organisaties voor basisonderwijs in Fryslân. Ontwikkeling kind staat voorop Steeds meer basisscholen geven techniek een vaste plek in het lesprogramma. Zo ook obs De Pionier, de school van directeur Monika Schmidt in Leeuwarden. ,,Onze school is al veel bezig met nieuwe lesmethoden en daar past deze robot uitstekend bij. We hopen dan ook dat de kinderen niet alleen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van techniek en programmeren, maar ook ervaren hoe je kunt samenwerken en geduldig iets in elkaar zetten. Zo proberen wij nu al in te spelen op hun toekomst.’’ Dat beaamt Erik Rietkerk, hij is schoolbestuurder en spreekt namens de koepelorganisaties Openbaar Onderwijs Fryslân en Christelijk Basisonderwijs Fryslân. ,,Leerstof moet leven en leerlingen mogen ervaren en moeten actief bezig zijn. De ontwikkelingen van het zogenaamde ‘Computational Thinking’ en robotica is goed voor onze leerlingen. Het belang van het kind staat in dit project voorop en daarom doen we graag mee.’’ Het project Met dit project edu-robotics krijgen 415 basisscholen in Fryslân een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij inclusief de ondersteuning in de les van een MBO of HBO school. Daarnaast is er een werkgroep opgestart om de edu-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Het project is 30 maart officieel gestart. In drie shifts worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld. Eén shift voor de zomer en twee shifts erna, totdat alle 415 scholen hun eigen edu-robot hebben. Begin 2018 wordt er een groot feestelijk event georganiseerd om alle scholen met hun edu-robots bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben. Een video van de uitreiking van de edu-robot door gedeputeerde Sander de Rouwe aan groep 6 van basisschool de Pionier in Leeuwarden is hieronder te bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=DN087vbjMwQ&feature=youtu.be