Partij voor de Dieren doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden

Leeuwarden - De Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden op 22 november 2017.

De kandidatenlijst is op het partijcongres van de Partij voor de Dieren, dat op zondag 21 mei werd gehouden in Doorn, vastgesteld. De lijsttrekker is Caroline de Groot uit Warten. Op dit moment is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in twaalf andere gemeenten. Het wordt de eerste keer dat de partij meedoet aan gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Friesland. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 waren er al voldoende stemmen voor volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten (Rinie van der Zanden) en in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân (Theo Scheper). Bij De Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart stemde 4,4 procent van de Leeuwarders op de Partij voor de Dieren. Als hetzelfde percentage stemmen wordt behaald in november is een raadszetel absoluut mogelijk. De kandidatenlijst bestaat uit negen kandidaten afkomstig uit de stad en de omliggende dorpen, behorende bij de gemeente Leeuwarden. Lijsttrekker Caroline de Groot was tot voor kort officier van justitie en was de afgelopen twee jaar in Friesland dé persoon achter het burgeninitiatief tegen de hobbyjacht. Tamara Kloosterman is de nummer twee. Zij is docent klassieke talen en oud-bestuurslid van de provinciale afdeling van de jongerenorganisatie van de partij, PINK!. Gerrit Das, fotograaf en internetdetaillist, is de nummer drie. Op de vierde plaats staat Vincent van Heuven, de huidige voorzitter van het provinciale afdelingsbestuur van de partij. In de gemeenteraad van Leeuwarden wil de Partij voor de Dieren zich sterk maken voor het vergroenen en leefbaar houden van de gemeente voor mens en dier. De Partij voor de Dieren wil de thema’s dieren, natuur en milieu nadrukkelijk op de gemeentelijke politieke agenda plaatsen. Mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke  verantwoordelijkheid vormen hierbij het uitgangspunt.