GGD Fryslân neemt nieuwe TBC-röntgenapparatuur in gebruik

Leeuwarden - Geavanceerder, compacter, veiliger en veelzijdiger: een paar kenmerken van de nieuwe tuberculoseapparatuur van GGD Fryslân, die op 22 mei 2017 officieel in gebruik is genomen door de GGD.

Minder straling De aanschaf van nieuwe apparatuur was nodig omdat de inmiddels ruim 15 jaar oude onderzoeksapparatuur weliswaar volgens alle eisen functioneerde, maar wel verouderd en technisch versleten was. ,,De nieuwe apparatuur is nóg geavanceerder, sneller en veiliger,” vertelt Haenen. ,,Er komt bij de nieuwe apparatuur nog minder straling vrij, en zeker voor kinderen is dat natuurlijk beter. Daarnaast heeft de nieuwe apparatuur meer mogelijkheden dan de oude. We kunnen nu bijvoorbeeld ook mensen liggend onderzoeken. En als het echt nodig is kunnen we de apparatuur verplaatsen naar een mobiele unit.” Tuberculose De afdeling TBC-bestrijding van GGD Fryslân houdt zich bezig met het voorkómen, bestrijden en opsporen van tuberculose (TBC). TBC is een meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat als de ziekte wordt vastgesteld, dit zo snel mogelijk wordt gemeld bij de GGD. Jaarlijks aantal onderzoeken Elk jaar komen ongeveer 1000 mensen voor een TBC-onderzoek bij GGD Fryslân terecht. Daarbij zitten onder andere studenten die in het buitenland willen gaan studeren en een visum nodig hebben met bewijs dat ze geen TBC hebben, asielzoekers die standaard op TBC worden gescreend, en mensen met klachten die door de huisarts worden doorverwezen naar GGD Fryslân. In 2016 zijn 24 mensen door GGD Fryslân behandeld voor een vorm van TBC. Begeleiding en contactonderzoek Als daadwerkelijk TBC wordt vastgesteld, wordt de patiënt behandeld en intensief begeleid door de arts en sociaal verpleegkundigen van GGD Fryslân. Wanneer er een besmettelijke vorm van TBC wordt geconstateerd, kan GGD Fryslân een contactonderzoek of bronopsporing opstarten om verdere verspreiding van tuberculose te voorkomen.