Stileven | Een kind kiest niet waar zijn wieg komt te staan

Leeuwarden - Je gunt je kind alles, maar door werkeloosheid of ziekte heb je geen geld. Nieuwe sneakers? Contributie voor een sportvereniging? Je zou niet weten waar je 't geld vandaan moet halen. Het lijkt mij vreselijk.

Het woord 'held' wordt tegenwoordig gemakkelijk gebruikt, maar ouders die alles op alles zetten zodat hun kind toch mee kan doen – dat zijn Helden. Zij verdienen een steuntje in de rug. Een Kindpakket. Dat kun je aanvragen. Een schandaal dat dat moet in dit rijke land? ,,Zal wel", zeggen ze bij Kindpakket. Maar niets doen is geen optie. Een kind kiest niet waar zijn wieg komt te staan. Onlangs kreeg een jongen een laptop. Je had z'n gezicht moeten zien. Eén op de acht kinderen heeft arme ouders. Eén op de acht mensen heeft moeite met lezen. Stel, je ouders zijn én arm én laaggeletterd. Dan hoop ik dat een buurman het aanvraagformulier invult.