Gemeente en Omrin zetten samen afvalscheiding op kaart

Leeuwarden - ‘Afval scheiden moeilijk? Echt niet!’ – met deze kreten heeft Omrin, samen met Friese gemeenten, deze week de provinciale Sortibakcampagne een vervolg gegeven.

Met het beplakken van de afzetcontainers en twee Caddy's van de afvalcoaches is onder de noemer ‘Samen Halen We Alles Er Uit’ de campagne ook ‘offline’ van start gegaan. Afvalverwerker Omrin en Friese gemeenten organiseren samen deze campagne om bewoners te informeren over het hoe en waarom van de juiste scheidingsregels. De reden hiervoor is dat er nog altijd onduidelijkheid over afvalscheiding is. Bewoners deponeren hun afval nog te vaak (onbewust) in de Sortibak (grijze container) en niet in de Biobak of glasbak. Zo kan een koffiepad in compost worden verwerkt of in de afvaloven verdwijnen. Als de koffiepad maar in de juiste bak wordt gegooid. Voor glas geldt dat dit oneindig gerecycled kan worden, als je het maar in de juiste (glas)bak gooit. Hetzelfde geldt voor papier of textiel. Als iedereen de juiste scheidingsregels kent én toepast, maken we met z’n allen de wereld een stukje mooier. Beter voor het milieu én lagere maatschappelijke kosten.