‘Hold your hunger’: een avond en nacht zonder eten of slaap

Leeuwarden - Studenten van Stenden organiseren op woensdag 31 mei, van 19.00 uur ’s avonds tot 7.00  ’s ochtends, een ‘Hold your Hunger’ evenement op Stenden hogeschool in Leeuwarden om aandacht te vragen voor het thema ‘wereld honger’.

Tijdens dit evenement brengen de deelnemers een nacht door op Stenden, zonder te eten of te slapen. In plaats daarvan wonen ze lezingen bij en worden er verschillende activiteiten georganiseerd rondom het thema wereld honger. Ook wordt er geld ingezameld voor de Soup Kitchen in Port Alfred, een project waarbij de locatie van Stenden in Zuid Afrika nauw betrokken is. De Soup Kitchen verstrekt maaltijden aan de vele gezinnen die daar in armoede leven en regelmatig zonder eten de nacht door moeten brengen: www.pask.co.za. Het Hold Your Hunger evenement wordt georganiseerd in het kader van het project Universities Fighting World Hunger. Stenden Hogeschool is een van de bijna vijftig universiteiten die zich heeft aangesloten bij dit internationale netwerk dat als doel heeft het wereldwijde probleem van honger en ondervoeding aan te pakken. Stenden en ‘Universities Fighting World Hunger’ In december 2014  heeft de voorzitter van het college van bestuur van Stenden, dhr. Leendert Klaassen, samen met de voorzitters van de andere universiteiten daartoe een convenant ondertekend; ‘Food and Nutritional Security’ bij de Verenigde Naties. Door de ondertekening werd hij lid van de beweging ‘Presidents United to Solve Hunger’ (PUSH). Binnen het convenant zijn vier speerpunten benoemd: Teaching, Research, Outreach, en Student Engagement.  Het thema 'Fighting World Hunger’ is heel duidelijk verbonden met de visie van Stenden: Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities, en onze missie: Serving to make a better world.    Meer informatie vind je op www.facebook.com/stendenufwh.