Asieldier van de week | Poes

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Poes, een hele lieve en aanhankelijke kat van negen jaar. Ze is zeer slechthorend. Om deze reden mag ze niet naar buiten. Een huis met afgesloten tuin zou natuurlijk wel kunnen. Poes is met een plasprobleem binnen gekomen en na onderzoek bleek dat ze blaasstenen had. Deze zijn verwijderd en inmiddels is ze weer kerngezond. Ze zit nu aan speciale brokjes en mag geen andere brokjes hebben. Poes is verder een heel sociale kat. Ze zit graag binnen voor het raam, op de bank of lekker op schoot. Ze is rustig en kan ook prima even alleen zijn. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.