Eindwerk leerlingen in Fries Museum

LEEUWARDEN - Het Fries Museum presenteert Eindwerk, begin van nieuw talent. Dit zijn eindexamenwerken beeldende vorming van voortgezet onderwijsleerlingen uit heel Friesland. De presentatie is van 7 juni tot en met 2 juli te bezoeken.

Het is het derde jaar dat deze presentatie wordt georganiseerd. Dit jaar meldden 21 scholen van verschillende onderwijsniveaus zich aan. Sinds 2015 kunnen Friese scholen ieder jaar hun beste eindexamenwerk inzenden voor de presentatie op de mezzanine van het Fries Museum. De samenstelling en catalogus worden verzorgt door studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Hogeschool. Door samen te werken met studenten en leerlingen maakt het Fries Museum een verbinding tussen het museum en de samenleving.