Lionsclub Leowardia loopt voor Stichting Kindpakket

Leeuwarden - Dames Lionsclub Leowardia organiseerde op woensdag 7 juni, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan van Lionsclub International, een sponsorevenement voor het goede doel.

In samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden liepen honderd vrouwen de Mata Hari-wandeling door de stad Leeuwarden. De opbrengst komt ten goede aan het initiatief Kindpakket, dat met dat extra geld drie gezinnen in het zonnetje kan zetten. Lionsclub International steunt de landelijke Stichting ‘Het vergeten kind’ (met onder andere Johnny de Mol en Babette van Veen als ambassadeurs). Lionsclub Leowardia vult dit initiatief lokaal in door zich sterk te maken voor Kindpakket, een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en deelnemende fondsen. In Kindpakket werkt een aantal Friese organisaties en gemeenten samen om het welzijn te bevorderen van kinderen, waarvan de ouders te weinig geld hebben. Dit betekent in de praktijk dat ouders geld krijgen, zodat hun kinderen aan de gewoonste dingen van het leven mee kunnen doen, bijvoorbeeld een schoolreisje, sportvereniging of hun verjaardagsfeestje. In het welvarende Nederland kan één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind zo belangrijke activiteiten. 2017 is het Mata Hari-jaar. Aangezien de dames Lionsclub Leowardia vrouwen een warm hart toedraagt, richt ook zij zich dit jaar met haar activiteiten op deze bijzondere vrouw. Zo vindt in oktober een Mata Hari-expositie plaats in het Fries Museum. Het mooie initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden om een boekje uit te geven met daarin een stadswandeling over Mata Hari, werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Lionsclub Leowardia. Naast het inzamelen van geld stond deze avond met name in het teken van het meer bekendheid geven aan de activiteiten van Kindpakket. Veel mensen die het wel goed kunnen gebruiken weten niet van het bestaan van Kindpakket. Ga naar www.kindpakket.nl als je wilt weten of je in aanmerking komt voor financiële steun. Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je een vergoeding aanvragen.