Wandelexcursie door leefgebied otter

Leeuwarden - Nationaal Park De Alde Feanen is één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest-Europa. Het ligt in de driehoek tussen Drachten, Leeuwarden en Heerenveen.

Een moerasgebied zonder de otter is eigenlijk niet compleet, daarom is dit grote waterzoogdier hier jaren terug opnieuw uitgezet. Nu leven er ongeveer zes otters in dit gebied. Meer weten over zijn leefgebied? Ga dan op zondag 18 juni van 14.00 tot 16.00 uur mee op wandelexcursie in deelgebied ‘It Wikelslân’. Geef je uiterlijk vrijdag 16 juni voor 15.00 uur op via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. 0511 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Moerasbos, rietvelden en… ottersporen Anders dan het open water dat verder in het gebied van Nationaal Park De De Alde Feanen ligt, is er in It Wikelslân hoogveenbos en moeras te vinden. Door de variatie van bos, rietvelden en water in dit gebied komen er veel soorten vogels en planten voor. Ook de otter voelt zich hier thuis. Waarom de otter in dit gebied leeft? En hoe weten we hoeveel otters er voorkomen in Nationaal Park De Alde Feanen? Dit alles komt aan bod tijdens deze wandelexcursie met een gids van It Fryske Gea. Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl.