Visplan Friesland gereed

Leeuwarden - Het visplan van Friesland is klaar. In het plan staan de doelen en ambities voor een duurzame visserij in onze provincie.

In Friesland stelden de sport- en de beroepsvissers een gezamenlijk visplan op. In het visplan staan ook afspraken over bescherming van de otter. Op woensdag 14 juni presenteerden gedeputeerde Johannes Kramer en van Wetterskip Fryslân, Marian Jager het visplan voor Friesland. Dit deden zij samen met Eelke Boersma, voorzitter van VBC (visstandbeheercommissie) en vertegenwoordigers van sport- en beroepsvissers. Samenwerking Om tot een gezamenlijk visplan te komen, werkten beroeps- en sportvissers goed samen met Wetterskip Fryslân. In het visplan gaat het vooral om aal en snoekbaars. Door gezamenlijk op te trekken voorkomen de partijen dat de visstand te ver terugloopt. De afgelopen jaren is er sprake van een vermindering van sommige vissoorten in de Friese Boezem. Aalbeheer Het visplan houdt ook rekening met het aalbeheer en de Europese regels. In Friesland mogen de vissers afwijken van de Europese regels, omdat hier het decentraal aalbeheer geldt. Dat houdt in dat vissers in onze provincie met een quotum werken (bepaalde hoeveelheid te vangen aal). Hier hebben ze zelf om gevraagd, zodat ze niet teveel kunnen vangen, maar wel het hele jaar door kunnen vissen. Dit is mede mogelijk doordat vissers actief aal over de dijk zetten om ze te helpen om van zoet naar zout te gaan en omgekeerd. Het is de bedoeling dat de Friese aalaanpak over heel Nederland wordt uitgerold.  Rekening houden met de natuur Bijzonder aan dit plan is dat er ook nadrukkelijk is gekeken naar de veiligheid voor otters. Otters moeten niet verdrinken in fuiken. Stopgrids in de netten kunnen dat voorkomen. Nadeel is dat er planten in blijven hangen en wellicht minder vis naar binnen kunnen zwemmen. In overleg tussen vissers en ecologen (waaronder Stichting Otterstation Nederland) zijn alternatieven bedacht en deze worden nu ingezet. Middels een pilot wordt getest of door het dieper onder water zetten van netten op bepaalde plekken de otter over de fuik kan zwemmen. De verwachting is dat ontsnappingsluikjes in de fuiken ingezet kunnen worden. Dit sluit aan bij de Friese otteraanpak van de provincie Fryslân waarbij de provincie de otter bescherming biedt en kansen geeft om zich uit te breiden. Dat doet de provincie Fryslân onder andere door het aanleggen van faunatunnels onder wegen door en het plaatsen van rasters langs wegen.  De verschillende rollen De provincie Fryslân is eigenaar van de Friese meren en is daarmee verantwoordelijk voor de viscontracten. Daarnaast is de provincie ook verantwoordelijk voor de natuurbescherming, waaronder de bescherming van de otter. Wetterskip Fryslân is de verantwoordelijke instantie als het gaat om visstandsbeheer en keurt het visplan goed. Wetterskip Fryslân is ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en -kwantiteit.