Friese Voedselbanken en Sport Fryslân willen armste kinderen helpen

Leeuwarden - De Voedselbanken in Friesland en Sport Fryslân hebben de handen ineen geslagen om Buitenspeelpakketten bij de armste kinderen van de provincie te krijgen.

Deze week is hiervoor een subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. Het doel is om vanaf november 2017 minimaal 1200 kinderen met de Buitenspeelpakketten te bereiken via de Voedselbanken. Sport Fryslân wil geschikte speelmaterialen beschikbaar stellen aan jonge kinderen uit  gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. ,,Geschikt wil zeggen dat de materialen uitdagend zijn voor het stimuleren van hun motorische ontwikkeling. Daarbij moeten de materialen uitnodigend zijn om mee te spelen", zegt projectleider Anita Bakker van Sport Fryslân. Om specifiek het buitenspelen te stimuleren, heeft de stichting gekozen voor een Buitenspeelpakket. Het pakket is voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met veertien jaar en zal bestaan uit twaalf speelattributen en een bijbehorende spel- en speelkaart met uitleg over het materiaal. Samenwerking Voor het uitwerken van dit concept heeft Sport Fryslân de samenwerking gezocht met de zeventien Friese Voedselbanken. Veertien van hen zijn verenigd in de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF). Met de drie niet-aangesloten Voedselbanken heeft de SSVF nauw contact. Nysius van Rijn, voorzitter van de SSVF: ,,De Voedselbanken vormen eerst het selectiecriterium voor welke groep kinderen het speelmateriaal bestemd is. In gezinnen waar geen geld is voor levensmiddelen, is het aanschaffen van speelgoed immers ook niet mogelijk.” Naast hulp bij de uitwerking, moeten de Voedselbanken als distributeur fungeren om de speelmaterialen onder deze kinderen te verspreiden. Het plan is om de Buitenspeelpakketten gelijktijdig met de voedselpakketten uit te delen. De verspreiding is over een jaar: één keer per maand zal het gezin met kinderen een speelattribuut ontvangen. Subsidie benodigd Beide stichtingen zijn voor hun functioneren afhankelijk van financiering van derden. De aanvraag voor subsidiëring vanuit de Rijksoverheid moet dit project mogelijk maken. De beslissing over het wel of niet gehonoreerd krijgen van de aanvraag wordt halverwege september verwacht. Over Voedselbanken Fryslân De Friese Voedselbanken voorzien 2000 gezinnen van voedselpakketten. Het verkregen voedsel wordt uitsluitend met de hulp van vrijwilligers gratis aan de armste mensen in Fryslân uitgedeeld. Het doel is daarnaast om de verspilling van goed voedsel te voorkomen. Over Sport Fryslân Bijna één op de drie Friese inwoners bewegen te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze  240.000 inactieve Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân. Daarin wil Sport Fryslân de vooroploper, verbinder en aanjager zijn.