Friese Wmo-cliënten meer tevreden dan landelijk

SURHUISTERVEEN -   De kwaliteit van de Wmo-ondersteuning wordt in Fryslân door 84% van de respondenten als goed bestempeld. Landelijk is dat 79%.

In de gemeente Dantumadiel zijn de meest tevreden cliënten van de provincie te vinden (92%), gevolgd door Tytsjerksteradiel met 89%. In Harlingen en Franekeradeel wordt de kwaliteit van de ondersteuning het laagst gewaardeerd. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 (Ceo Wmo) door het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Cliëntervaringsonderzoek Wmo wettelijk verplicht In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is opgenomen dat het verplicht is om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Elke gemeente gebruikt dezelfde vragenlijst zodat de tevredenheid over de Wmo tussen gemeenten vergeleken kan worden. Het gaat om Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben ontvangen in 2015.  Het onderzoek gaat in op thema’s zoals toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. Driekwart heeft samen met medewerker naar oplossingen gezocht Ruim 74% van de Friese respondenten is het helemaal eens met de stelling ’de medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht’. Landelijk is dat 70%. In Oost- en Weststellingwerf zijn de minste respondenten het eens met deze stelling (63%). In de gemeenten Dantumadiel, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân vindt meer dan 80% dat ze samen met de medewerker naar oplossingen hebben gezocht. Niet goed op de hoogte van onafhankelijke cliëntondersteuning Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht om cliënten de mogelijkheid te bieden om hulp te krijgen van een onafhankelijk ciëntondersteuner. Deze helpt bij het verhelderen van de hulpvraag, denkt mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpt bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg. Maar weinig cliënten weten van het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning. In Fryslân weet slechts een kwart van de respondenten dat ze hier gebruik van kunnen maken. Kijk ook op www.friessociaalplanbureau.nl