Mobiliteitsnetwerk brengt bedrijven samen in aanpak arbeidsmarkt 

LEEUWARDEN - Elf bedrijven uit Friesland, Groningen en Drenthe gaan samenwerken op de regionale arbeidsmarkt en verenigen zich in Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland.

Binnen het netwerk wordt samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en de regionale overheden gezocht naar oplossingen op het gebied van vraag en aanbod op de moderne arbeidsmarkt. De ambitie is om te groeien naar meer dan honderd bedrijven. Door snelle technologische ontwikkelingen maar ook door het oplopen van de gemiddelde leeftijd en het uitblijven van de juiste instroom vanuit het onderwijs is samenwerking een noodzaak.  Vraagstukken als hoe wissel je onderling personeel uit, hoe werf je jong talent of hoe begeleid je oudere werknemers om gezond door te werken komen aan bod. Initiatiefnemers Het Mobiliteitsnetwerk Noord is een initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). De overtuiging is echter dat een brede sectoraal netwerk met vertegenwoordigers uit verschillende branches het succes van het netwerk bepaalt. Bedrijven en instellingen als Royal FrieslandCampina, Royal Steensma, Royal Smilde, MBO Life Sciences, FNV, Werkbedrijf Fryslân Werkt! (Samenwerkingsverband in de arbeidsmarktregio Friesland tussen UWV, Gemeenten en SW-bedrijven) en SOL (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie) vervulden hierin een trekkersrol. Convenant Op woensdag 21 juni ging het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland officieel van start met een kick-off bij UWV in Leeuwarden. Het convenant werd getekend door de deelnemende partijen.  Wethouder Andries Ekhart (Werk en inkomen) van de gemeente Leeuwarden was als voorzitter van het bestuur Werkbedrijf Fryslân Werkt! een van de ondertekenaars.