Afsluiting succesvol afvalscheidingsproject Westeinde

LEEUWARDEN - Het project Afvalscheiding Westeinde werd woensdag 21 juni in wijkcentrum Eeltsje's Hiem officieel afgesloten door wethouder Duurzaamheid Jan Atze Nicolai.

De wethouder gaf een toelichting op de proef en het resultaat en reikte hij een cheque ter waarde van €5.000,- uit aan mevrouw Elly Pietersen voor het werk dat zij met de projectwerkgroep en Wijkbelang Westeinde heeft verricht om de afvalproef te laten slagen. Er was eerder al een prijsvraag uitgezet door de werkgroep. De opdracht was om een ontwerp te maken, in welke vorm dan ook, dat het belang van afvalscheiding benadrukt. Er waren zes inzendingen. De winnaar was Ricardo Haanstra. Hij maakte de rap ‘Plastic moet worden gerecycled’. ,,Een mooie inzending", volgens de jury. ,,Het beantwoordt volledig aan de doelstelling van het Afvalscheidingsproject." Ricardo ontving zijn prijs uit handen van de wethouder. Betere afvalscheiding Bewoners van de wijk Westeinde willen de hoeveelheid afval in de Sortibak verminderen en afvalsortering in de wijk stimuleren. Dit is ook de opdracht en ambitie van de gemeente. Een groot deel van de inhoud van de Sortibak bestaat nog steeds uit materiaal dat er niet in thuishoort. Om de afvalscheiding te verbeteren is de werkgroep Afvalscheiding Westeinde samengesteld. Het ambitieuze doel van het project was het afval in de Sortibak te verminderen met 61 kg per inwoner per jaar. De werkgroep heeft zich hiervoor met hulp van andere enthousiaste wijkbewoners ruim een jaar ingezet. Uiteindelijk is de vermindering 33 kg per inwoner per jaar geworden. Dat is een heel goed resultaat! De werkgroep werd tijdens de Afvalscheidingsproef ondersteund door de gemeente Leeuwarden en afvalverwerker Omrin.