Gewapende Boksumers vegen straten schoon

BOKSUM - Wethouder Arend Dijkstra opende op zaterdag 24 juni de actie ‘Himmeldei Boksum – Heel Boksum Schoon’ van Samen Fryslân Schoon door het smerige informatiebord op de hoek bij bakker Sybesma met boender en sop schoon te maken.

Vervolgens werd heel Boksum schoongemaakt door jonge en oudere dorpsbewoners. Gewapend met prikkers en hesjes gingen de dorpsbewoners elk naar een eigen gedeelte van Boksum. De straten werden geveegd, het schoolplein en speeltuintje schoongemaakt en alle zwerfvuil opgeruimd. Er werd gewerkt met twee ploegen: een ochtend- en een middagploeg. De actie liet zien dat de bewoners van Boksum samen verantwoordelijkheid nemen voor hun dorp. De jongeren werden speciaal betrokken bij de actie. Voor elke jongere die meedeed, kwam er €5,- in de pot. Daarmee mogen de jongeren samen iets leuks doen. Dorpsbelang Boksum hoopt dat deze actie een traditie wordt: samen één of twee keer per jaar het dorp schoonmaken. Wat is Samen Fryslân Schoon? Langs de Nederlandse snelwegen ligt zo’n 100.000 ton zwerfafval.  Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen. Ook in Friesland is het een hardnekkig probleem. Zwerfafval kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting belandt ruim 4% van het huishoudelijk restafval op straat. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van zwerfafval in Nederland ruim 250 miljoen euro. Dat is zo’n 15 euro per inwoner. Omgerekend naar Fryslân komt dit neer op ruim 9,5 miljoen euro. De Friese Milieu Federatie slaat samen met IVN, Omrin en de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel en Leeuwarderadeel de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Op deze manier vraagt het programma Samen Fryslân Schoon op een positieve manier aandacht voor zwerfafval. Dorpen en verenigingen kunnen nog in heel 2017 meedoen aan de actie en daarmee €100,- verdienen voor hun club. Meer informatie op www.friesemilieufederatie.nl