Joop Atsma ambassadeur Dairy Valley

LEEUWARDEN - Joop Atsma is op maandag 26 juni benoemd tot ambassadeur van Dairy Valley.

Hij werd bij het standbeeld van ‘Us Mem’ in Leeuwarden geïnstalleerd door gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Henk Deinum, Diane Keizer (lid college van bestuur Van Hall Larenstein) en Wopke Beukema (Dutch Dairy Centre).   Atsma draagt er als ambassadeur aan bij dat Dairy Valley uitgroeit tot hét Zuivelhart van Nederland, en daarbuiten. Verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid is daarbij belangrijk. Joop Atsma is zoon van een melkveehouder. Daarnaast was hij onder meer twaalf jaar lang Tweede Kamerlid en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zijn achtergrond, kennis en netwerk in de politiek en in het bedrijfsleven komen goed van pas bij zijn nieuwe rol als ambassadeur van Dairy Valley. Atsma: ,,We streven naar een internationale topregio op het gebied van landbouw, agribusiness en zuivel. De verbinding tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid is van groot belang, omdat we samen kunnen werken aan een efficiënte en duurzame omgeving voor dairy." Dairy Valley Fryslân heeft een sterke landbouw-, agri- en zuivelsector en wil deze positie graag verder versterken. Dairy Valley moet daarbij helpen. Dairy Valley is het netwerk en de regio waar kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven samenwerken. Een voorbeeld is het FACT, Food Application Centre of Technology. Bedrijven in Noord-Nederland doen onderzoek, experimenteren en innoveren op het gebied van voedsel. Ze werken daarbij samen met het onderwijs.