Asieldier van de week | Stafford Safira

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Safira, een Stafford teefje van 2,5 jaar jong. Haar baasje is geëmigreerd naar het buitenland en Safira kon niet mee. Safira is een speelse, aanhankelijke en actieve hond. Ze vindt het prachtig om een spelletje te doen en samen met de baas bezig te zijn. Soms kan ze daarin wat doorschieten en een beetje lomp worden. Maar dat past ook wel bij het ras. Ze is een lieve hond die graag bij mensen is. Wat dat betreft is ze wel een allemansvriend. Hier in de opvang zien we dat ook, ze gaat met alle vrijwilligers mee voor een wandeling. We plaatsen Safira niet bij kleine kinderen, daar is ze net wat te lomp voor. Volgens de vorige eigenaar kan Safira redelijk goed met andere honden overweg, maar wanneer de liefde omslaat is ze wel pittig. We plaatsen haar daarom niet in een huishouden waar al een hond aanwezig is. Ook katten is geen beste combinatie met haar. Ze is liever het enige dier in huis. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.