Stadhouder Willem Lodewijk onthult kunstwerken Vlietzone

LEEUWARDEN - 'Stadhouder Willem Lodewijk' (1560-1620) was zaterdagmiddag even terug in Leeuwarden om een aantal kunstwerken te onthullen.

Hij heeft als tijdgenoot van de portretschilders Adriaen van Cronenburg en Wybrand de Geest het 'Eerbetoon' voor beide schilders ontsluierd onder grote publieke belangstelling. De bewoners en bedrijven uit de straten hebben de kunstwerken samen met het Wijkpanel Vlietzone gefinancierd. Inmiddels zijn acht straten in de Vlietzone voorzien van een 'Eerbetoon'. De Stadhouder wees op het belang om het werk van deze schilders zichtbaar te maken in 'hun' straat in Leeuwarden. Van Adriaen van Cronenburg zijn twee schilderijen in de straat te bewonderen: in 1555 schilderde hij het echtpaar Pieter Sickes van Cammingha en Franscke van Minnema. Het echtpaar woonde op de Voorstreek in het Amelandhuis en Pieter Sickes van Cammingha was erfheer (eigenaar) van Ameland. Van Wybrand de Geest hangt op een opvallende plek in de straat met zijn ‘Zelfportret’ uit 1629 en het grote schilderij 'De kinderen van Pieter van Harinxma thoe Slooten’ uit 1654. Dit prachtige schilderij is voor zover bekend nooit eerder op ware grootte in het openbaar zichtbaar geweest. De Stadhouder is na de onthulling mee geweest naar het Koepeltheater, waar Simon Schermerhorn een presentatie gaf over het werk en leven van Adriaen en Wybrand. Daarna was de Stadhouder opeens weer verdwenen, maar de schilderijen blijven. Er zijn nog eerbetonen in voorbereiding voor Saskia van Uylenburgh, Rembrandt van Rijn en Willem Loré.