Landmacht oefent in omgeving Leeuwarden

LEEUWARDEN - Ongeveer honderd militairen van het Korps Nationale Reserve oefenen op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli in de omgeving van Leeuwarden. Daardoor loopt u grote kans militairen tegen te komen.

Het Korps Nationale Reserve, afgekort Natres, bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied. Het korps bestaat uit ongeveer drieduizend reservisten. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie.  De Natres staat altijd klaar om te helpen bij crisissituaties of tijdens rampen in Nederland zoals de wateroverlast in Groningen. Ook hielden zij de wacht bij het neergestorte Zwitserse straaljager in de buurt van Leeuwarden. Tevens leveren zij bijstand aan de marechaussee voor de grensbewaking in de zeehaven van IJmuiden. Bovendien hebben zij taken bij officiële gebeurtenissen, zoals de Nationale Dodenherdenking, Prinsjesdag en bij het aantreden van Koning Willem Alexander. In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met Natres eenheden te vinden. Reservisten wonen meestal in de buurt van hun kazerne. Zo zijn ze bij calamiteiten snel beschikbaar. De militairen die aanstaand weekend oefenen hebben hun hoofdkwartier in Assen en zijn onderdeel van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Een van de pelotons is gelegerd in Leeuwarden en is de enige landmachteenheid op de Vliegbasis. Ook op die locatie wordt geoefend. Met deze oefening worden vaardigheden getraind op het gebied van bewaken en beveiligen. Dat betekent dat u groepjes militairen tegen kunt komen die sociale patrouille lopen. Dit gebeurt met wapen maar er zal niet geschoten worden. Ook kan u in een verkeerssluis(roadblock) terecht komen waar militairen u zullen vragen of u mee wilt werken. Ze doorzoeken dan kort uw auto. Ook wordt er aan roleplay gedaan zoals het helpen van een gewonde. Het is van groot belang om regelmatig te oefenen. Als het er dan echt om spant staat het leger bij crises en rampen klaar voor de samenleving.