Trajectcontroles op twee provinciale Friese wegen

SURHUISTERVEEN - Op de N351 en de N381 zijn trajectcontroles gepland om de verkeersveiligheid te vergroten. Trajectcontroles staan in Nederland tot nu toe vrijwel alleen op de snelwegen.

Uit analyse blijkt dat op provinciale wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. In totaal zijn op elf provinciale wegen in Nederland trajectcontroles gepland. Gedeputeerde Poepjes verwelkomt de geplande trajectcontroles in Fryslân. ,,Het is goed dat de controles er komen, als aanvulling op wat wij doen om de provinciale wegen veilig te houden. Veiligheid op de weg is een combinatie van goede infrastructuur, handhaving en weggebruikers die verstandig rijden.” Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland is gestegen. Het Openbaar Ministerie intensiveert daarom de handhaving op provinciale wegen door hier trajectcontroles te plaatsen. Uit ervaring blijkt dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden. De geplande trajectcontroles komen op wegen met  een hoog ongevalspercentage, een snelheidsprobleem en met risicofactoren. Naast Fryslân hebben de provincies Flevoland, Limburg, Utrecht en Zeeland ook hiermee ingestemd. Het Openbaar Ministerie is, als toekomstig eigenaar van de systemen, nog in gesprek met andere provincies. Met onze provincie is, zoals reeds vermeld, een akkoord bereikt over de volgende N-wegen: N351, tussen Wolvega en Oosterwolde; N381, tussen Drachten en Donkerbroek.