Fusieplannen NHL en Stenden in nieuwe fase

LEEUWARDEN - De colleges van bestuur en de medezeggenschapsraden van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn zeer verheugd mee te kunnen delen dat beide medezeggenschapsraden ‘ja’ hebben gezegd tegen de voorgenomen fusie van beide hogescholen.

Dit is een belangrijke stap naar de nieuwe hogeschool. De fusie kan daadwerkelijk plaatsvinden als de hogescholen ook goedkeuring krijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit horen de hogescholen naar verwachting voor de zomer van 2017. Wilfred van Slooten, voorzitter Medezeggenschapsraad (MR) NHL: ,,Nadat de MR vorig jaar positief was over het 'waarom' van een mogelijke fusie, hebben we het afgelopen jaar volop constructieve overlegmomenten gehad met het CvB. In een prettige sfeer stond steeds 'het beste voor de hogeschool vanuit verschillende belangen' voorop tijdens deze gesprekken. De MR is blij dat er nu een fusieplan ligt dat daarop gericht is." Hans den Dulk, voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) Stenden: ,,We hebben een zorgvuldig gewogen besluit genomen om in te stemmen met de fusie. Dit is een belangrijke stap voor onze omgeving in Noord-Nederland en onze vestigingsregio’s in het buitenland. Met deze uitkomst kunnen we verder bouwen aan een nieuwe gezamenlijke hogeschool.” Willem Smink, voorzitter van het college van bestuur van NHL Hogeschool reageert: ,,Na een intensief en zorgvuldig traject is een plan voor de nieuwe hogeschool opgeleverd waar we met z’n allen achter staan. In de loop van 2016 namen de betrokkenheid en het enthousiasme onder medewerkers en studenten en andere stakeholders steeds meer toe. Dat was geweldig om te zien. We zijn blij dat de medezeggenschapsraden hebben ingestemd. Nu kunnen we verder.” Leendert Klaassen (voorzitter van het college van bestuur van Stenden): ,,We zijn verheugd dat we dit resultaat met zijn allen hebben bereikt. Samen hebben we het fundament gelegd voor de nieuwe internationale multi-campus hogeschool met een sterke regionale verankering. We gaan nu op weg naar de nieuwe hogeschool waarin we innovatieve en wendbare studenten opleiden tot onderzoekende en vindingrijke vakmensen.” Krachtenbundeling Het onderwijs wordt op kleinschalige wijze in overzichtelijke opleidingen georganiseerd. Met vestigingen in binnen-en buitenland wordt gezorgd voor een regionale verankering met een uitgesproken internationaal profiel. Door de bundeling van krachten is de nieuwe hogeschool beter in staat te voldoen aan kennis- en innovatievragen. Met specialistische kennis binnen drie zwaartepunten, Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy, kan de nieuwe hogeschool die rol nog verder ontwikkelen. Hoe ziet het vervolgproces eruit? Nu beide medezeggenschapsraden hun instemming hebben verleend, vragen de colleges van bestuur de minister van OCW om goedkeuring. Naar verwachting beslist de minister voor de zomer van 2017. Tot die tijd zitten we niet stil en gaan we door met de voorbereidingen rondom de onderwijsontwikkeling en de inrichting van de digitale en fysieke nieuwe hogeschool. Uiteindelijk wordt gemikt op 1 januari 2018 voor de bestuurlijke fusie, waarna in september 2018 een institutionele fusie wordt beklonken.