Opvoedondersteuning helpt 60% Friese ouders en professionals

LEEUWARDEN - Het opvoeden van een kind kan af en toe best lastig zijn. Voor sommige ouders kan een beetje hulp bij de opvoeding veel verschil maken.

GGD Fryslân biedt preventieve opvoedondersteuning met de inzet van pedagogen. Ruim 60% van de ouders en professionals kan door deze opvoedondersteuning beter omgaan met probleemgedrag van kinderen. Ondersteuning van pedagogen De pedagogen van GGD Fryslân ondersteunen ouders en professionals die problemen ervaren met kinderen. Er is de mogelijkheid voor een individuele benadering met een telefonisch consult, inloopspreekuur of thuisbegeleiding. Daarnaast zijn er ook groepsgewijze benaderingen zoals oudercursussen, het Heit en Mem café en ouderavonden. Ruim 50% van de ouders geeft aan dat zij hierdoor meer zelfvertrouwen als ouder hebben gekregen. Meer dan 75% van de ouders geeft aan dat zij door de pedagoog zijn geholpen bij het probleem waarvoor zij waren aangemeld. Gunstig opvoedklimaat GGD Fryslân ondersteunt ouders én professionals bij de opvoeding, zodat er voor kinderen zowel thuis als in hun omgeving een gunstig opvoedklimaat is. Dit voorkomt dat mogelijke opvoedproblemen groter worden en de inzet van jeugdhulp nodig is. Het contact met de pedagogen van GGD Fryslân wordt door ouders en professionals gewaardeerd met een 8,5. Kijk op ggdfryslan.nl voor meer informatie.