Houkje Rijpstra directeur Circulair Friesland

LEEUWARDEN - Houkje Rijpstra uit Gytsjerk wordt per 1 september de nieuwe algemeen directeur van de Vereniging Circulair Friesland.

Het aanstellen van een algemeen directeur maakt onderdeel uit van het professionaliseren van de organisatie van VCF, die als vliegwiel wil functioneren om de circulaire economie in Friesland daadwerkelijk mogelijk te maken. Rijpstra (54) is nu wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel. De Vereniging Circulair Friesland is eind februari 2016 opgericht door het bedrijfsleven. Inmiddels zijn zo’n veertig bedrijven, instellingen en overheden lid. Als bindende factor en aanjager zorgt de vereniging voor bundeling en uitwisseling van kennis, kennisontwikkeling en toepassing. Met de aanstelling van een algemeen directeur wil het bestuur een nieuwe impuls geven aan de kiemen die in het eerste jaar van haar bestaan zijn gezaaid en de organisatie een steviger basis geven. Samen met de programmadirecteur, in de persoon van Ingrid Zeegers, gaat Houkje Rijpstra de verschillende kansrijke thema’s (onder andere circulaire landbouw, circulair plastic, organische reststromen, bouw van de toekomst, voeding en zilt gewild en industriële symbiose) verder uitbouwen, initiatiefnemers met elkaar verbinden en werken aan nieuwe kennisontwikkeling, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Doel is om in 2025 dé circulaire EU-regio te zijn.