Manta-project: aanhaken om de taal te leren

LEEUWARDEN - Het Manta-project koppelt Leeuwarders en vluchtelingen uit Eritrea om samen iets te maken. In het zesde deel van deze zomerserie: Natsinet en Thea haken een kussen.

Zolang ze al samen handwerken voor Manta, hebben beide vrouwen nog geen echt gesprek kunnen voeren. Natsinet (23) en Thea (49) zijn daarom opgetogen dat tolk Ayal aanwezig is bij het interview. Dit is een mooie kans om elkaar vragen te stellen en dingen uit te leggen. ,,We hebben het geprobeerd hoor, met handen en voeten, met schrijven en tekenen”, vertelt Thea. ,,Maar de meeste pogingen tot communicatie bleven onbegrepen in de lucht hangen. Samen haken is leuk, maar eigenlijk gaat dit project over contact maken.” Elkaar hartelijk ontvangen, handwerken, lachen en proberen elkaar te begrijpen: tot zover gaat het goed tussen Natsinet en Thea. Maar om elkaar echt te leren kennen, blijkt taal essentieel en Natsinet spreekt nog nauwelijks Nederlands. ,,Het is een uitdaging om in eenvoudige zinnen te praten”, vindt Thea. ,,Bovendien wil ik Natsinet ook niet als een kleuter aanspreken.” Waarop Natsinet via de tolk laat weten: ,,Mijn taalniveau bij Nederlands is nog wel in het stadium van een kleuter, dus zo simpel mogelijk praten is juist fijn.” De tolk geeft praktische tips aan Thea om Natsinet te helpen Nederlands te oefenen: ,,Samen kinderboeken lezen, met eenvoudige zinnen en plaatjes. Of een wandeling maken en benoemen wat je om je heen ziet. Beperk nieuwe informatie, zodat het te behappen is. Vooral herhalen is belangrijk. Hoe vaker Natsinet woorden hoort en leert uitspreken, hoe gewoner het wordt. Net zoals kinderen een taal ook leren. Voor Natsinet is alles nieuw, zelfs het alfabet. Op school leert ze de basis, maar drie middagen is veel te weinig om het Nederlands echt goed op te pakken.” Thea knikt en stelt Natsinet voor om binnenkort samen naar de bibliotheek te gaan en daar geschikte boekjes uit te zoeken. ,,De reden dat ik meedoe met Manta is om jonge vrouwen als Natsinet op weg te helpen. De taal oefenen, de dagelijkse dingen ontdekken in Nederland. Ik ben geen docent, maar deze tips helpen me wel.” Natsinet kijkt opgelucht, al blijft ze verlegen. Via de tolk laat ze weten dat ze schroom voelt om contact te maken. ,,In mijn land was ik brutaal als ik mensen aankeek. Ik mocht ook niks vragen, ik moest gewoon doen wat me gezegd werd.” Natsinet is eenzaam en daarom blij dat ze Thea heeft ontmoet. ,,Ik leer ervan en samen iets doen geeft mij zin. Vanuit mijn hart zeg ik ja om door te gaan met dit contact.” Het Manta-project is een initiatief van kenniscentrum diversiteit Tûmba en Microgalerie Eewal, bedoeld om de inburgering te stimuleren. Manta betekent ‘tweeling’ en alles wat de duo’s hebben gemaakt, is deze zomer te zien bij Microgalerie Eewal. Tûmba hoopt met Manta andere stad- en provinciegenoten te inspireren ook een poosje samen met een vluchteling op te trekken, zodat er een netwerk ontstaat. Meer info: www.tumba.nl. Tekst: Amber Boomsma