Laagopgeleiden met WW-uitkering in Friesland aan de slag in seizoenswerk

LEEUWARDEN -   De WW nam in juni in Friesland verder af. Door het aanhoudende economisch herstel vinden WW’ers weer vaker werk. Daarnaast profiteren vooral laagopgeleide WW'ers van seizoenswerkgelegenheid.

Eind juni telde Friesland 15.443 WW-uitkeringen. Dat is 4,6% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juni af met 1.146 uitkeringen (-6,9%). Deze dalende trend in de WW-ontwikkeling werd begin vorig jaar ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 15,9% (2.921) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Daarnaast ontstond in juni veel tijdelijk werk in seizoensgevoelige sectoren als horeca en landbouw. Laagopgeleiden vooral tijdelijk aan de slag Laagopgeleide WW’ers vinden in Friesland vaker weer werk dan middelbaar en hoogopgeleiden. Wel hebben zij een grotere kans om terug te vallen in de WW. Dit komt omdat laagopgeleiden relatief vaak seizoenswerk doen en aan het werk gaan als uitzendkracht. Dat staat in het rapport ‘Kansen voor laagopgeleiden’ dat UWV onlangs uitbracht. Van de laagopgeleiden met een WW-uitkering vindt in Friesland 75% binnen een jaar weer een baan. Dit is hoger dan het gemiddelde van 72% voor alle WW’ers. Beroepen in de techniek, transport en logistiek bieden de beste kans op werk voor laagopgeleiden. Voor meerdere werkgevers zoekt UWV momenteel chauffeurs voor o.a. leerlingenvervoer. Ook in agrarische beroepen zijn er goede kansen op werk, maar daar is het werk vaker seizoensgebonden. UWV zoekt kandidaten die via een BBL-contract bij een werkgever binnen 2 jaar opgeleid willen worden tot hovenier of medewerker groenvoorziening. In de administratieve beroepen zijn de kansen op werk voor laagopgeleiden beperkt. De concurrentie tussen werkzoekenden is hier groot en er verdwijnt vooral op de lagere niveaus werk door technologische ontwikkelingen. Daling in heel Nederland In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 372.246. Dat is 4,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 385.636. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 3,5% (-13.390). De daling van de WW is in alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 438.484 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 15,1% (-66.238). Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juni af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor. De daling van de WW in Friesland was echter wel sterker dan die in Groningen en Drenthe.
  • UWV verstrekte eind juni in de provincie Groningen 13.670 WW-uitkeringen; 5,2% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juni 14,4% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in juni met 6,4% naar 12.408. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 15,3%.