Buurtservicepunt gaat verder als Stichting Buurtservicepunt

LEEUWARDEN - Het Buurtservicepunt is een onafhankelijke organisatie die er naar streeft om op een laagdrempelige manier alle burgers in Leeuwarden en Grou tijdens inloopspreekuren te ondersteunen bij hun vragen en problemen op het gebied van wonen, werk en welzijn.

Steeds meer burgers weten het Buurtservicepunt te vinden. Vorig jaar hebben 28 vrijwilligers van het Buurtservicepunt zich met een minimaal budget ingezet en liefst 2284 burgers ondersteund. De meeste vragen waren van financiële aard. Het Buurtservicepunt heeft zich gedurende de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot een steeds professionelere organisatie. Het is de ambitie van het Buurtservicepunt om de organisatie nog verder te professionaliseren en verder uit te breiden, wellicht ook provinciaal. Het oprichten van een stichting was een logische vervolgstap. Nu kan er nog efficiënter gewerkt worden en kunnen fondsen geworven worden. Het belang van zowel de cliënten als de vrijwillige medewerkers, staan bij het Buurtservicepunt centraal. Enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.buurtservicepunt.nu.