Arme kinderen kunnen meer doen dankzij Kansenfonds

LEEUWARDEN - Alle kinderen moeten kunnen sporten of een muziekinstrument kunnen leren bespelen, arm of rijk. Met dat doel start Kindpakket Fryslân een project om meer kinderen uit arme gezinnen mee te kunnen laten doen aan activiteiten.

Er komt één provinciebrede werkwijze om dit te realiseren. Stichting Kindpakket krijgt er € 100.000,- voor uit het Kansenfonds van de provincie Fryslân. Ook Hoor Friesland, Solidair Fryslân, Sport Fryslân en Stichting KEaRN krijgen een subsidie. Door geldgebrek kunnen veel kinderen uit arme gezinnen niet sporten en niet meedoen aan andere activiteiten. Iedere gemeente heeft eigen instrumenten om daar iets aan te doen. Om meer kinderen te bereiken en mee te kunnen laten doen, ook van werkende armen, komt er een uniforme werkwijze voor alle Friese gemeenten. Kindpakket Fryslân werkt ervoor samen met gemeenten, scholen en verenigingsleven. Ook het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Stichting Leergeld doen mee.

Overige projecten

Hoor Friesland gaat met het Friesland College een nieuwe opleiding aanbieden waarmee doven hun leesvaardigheden en sociale vaardigheden kunnen verbeteren. Ze krijgt daarvoor € 12.500,- uit het Kansenfonds. € 100.000,- gaat er naar Solidair Fryslân, die samen met PKN een project opzet om kansarme mensen deel te laten nemen aan de samenleving. Sport Fryslân wil vluchtelingen en statushouders als vrijwilligers betrekken bij sportverenigingen. Dat project krijgt € 39.750,-. Stichting KEaRN krijgt tenslotte € 87.500,- voor een project om armoede uit de taboesfeer te halen.