Kening fan ‘e Greide fietsroute vanaf donderdag open

LEEUWARDEN - U kunt vanaf donderdag de 59 km lange ‘Kening fan ‘e Greide’ fietsroute fietsen. Deze is ontwikkeld door verschillende toeristische ondernemers en organisaties.

Vanuit Leeuwarden doet de fietser vier vogelkijkhutten aan. Met bijdragen van ondernemers, maar ook natuurorganisaties en het project ‘Kening fan ‘e Greide’ liggen er 5.000 kaarten klaar. Wethouder toerisme Rinske van der Meulen van Leeuwarderadeel ontvangt de eerste op Kinderboerderij Doniastate, aanstaande donderdag om 13.30 uur. Bestaande fietsknooppunten De route vormt een rondje van bijna 60 kilometer door de Uytland regio en Leeuwarden. En doet naast enkele Staten & Stinzen de vogelkijkhutten bij Stiens, Wier, Dronryp en Hilaard aan. Hierbij is uitgegaan van de bestaande fietsknooppunten. De start suggestie is het Natuurmuseum Fryslân. Onderweg zorgen horeca-ondernemers onder andere voor terrassen.  Met het uitbrengen van de route wil het toeristisch platform Bestemming Noardwest een verdere impuls geven aan de beleving van Noordwest Friesland, waarbij het thema ‘geïnspireerd door een oude zee’ het uitgangspunt is. Andere (wandel- en fiets) kaarten voor de regio zijn in de maak, waarbij de verbinding tussen stad en platteland telkens het uitgangspunt is. Samenwerking De kaart werd gemaakt met dank aan de volgende partijen: VVV Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân, Dekema State, Túnmanswente, Doniastate, Eethûs de Kaai, De Struverij Pannenkoekenkerk, Bakker Wijnsma Berltsum, Restaurant op Hatsum, Kening fan de Greide, Maitiid yn it lân – educatie, Fûgelwacht Boksum e.o. en Staatsbosbeheer Noard Fryslân.