Asieldieren van de week | Kittens, heel veel kittens

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Deze week gaat het om een heleboel snoezige kittens. Het is weer zomertijd. Kittens worden vanuit alle kanten de Wissel binnengebracht. Tot nu toe zijn er dit jaar zo rond de honderd kittens opgevangen door Dierenopvang de Wissel. Een deel daarvan hebben al een nieuw tehuis maar er zijn nog genoeg kittens die nog een plaatsje zoeken. Dierenopvang de Wissel werkt met gastgezinnen die de kittens - vaak met moeder - een tijd onder hun hoede nemen om ze een goede start te kunnen geven. Zodra ze oud genoeg zijn komen ze weer naar de Wissel. Op dit moment verblijven er rond de twintig kittens in de opvang die een goed tehuis verdienen. Op de foto ziet u een paar van deze leuke kittens. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.