Aquaduct Drachtsterweg in augustus open voor verkeer

LEEUWARDEN - Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat in augustus gefaseerd open voor auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Uiteindelijk rijden op 31 augustus alle automobilisten en fietsers door het aquaduct en wordt de oude Drachtsterweg, met daarin de Drachtsterbrug, niet meer gebruikt.

Op dinsdagavond 4 juli maakte gedeputeerde Sietske Poepjes dit bekend aan de omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst in kerkelijk centrum Oase. Aannemer Heijmans presenteerde verder die avond de planning van de resterende werkzaamheden, waaronder het slopen van de Drachtsterbrug. Gefaseerde openstelling Augustus wordt een belangrijke maand: het aquaduct wordt dan in drie fases in gebruik genomen. Op maandag 7 augustus rijden de eerste auto’s door de oostelijke baan de stad in. Op maandag 14 augustus kunnen ook de auto’s de stad uit gebruik maken van de nieuwe weg. Voordat het zover is, zijn er twee weekendafsluitingen. Hierover wordt nader gecommuniceerd via radio, krant en sociale media. Sloop Drachtsterbrug In september start de sloop van de Drachtsterbrug. De sloop wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met een ‘knipschaar’, waarbij grote stukken beton kapot geknepen worden waarna de restanten kunnen worden afgevoerd. Dit levert minder geluidshinder en stof op dan het gebruik van de sloopbeitel, ook wel de ‘prikker’ genaamd. Helaas ontkomen we niet aan het gebruik van de sloopbeitel. We maken vooraf bekend wanneer we welke methode gebruiken. Sloepenroute en groeninrichting In het najaar wordt eveneens gestart met het graven van de sloepenroute die het Van Harinxmakanaal met de binnenstad van Leeuwarden verbindt. Tot slot wordt het voormalige bouwterrein, grenzend aan de woningen, weer ingericht als groenstrook met struiken en bomen. Eind december 2017 is alles klaar. Kijk voor mee informatie op: www.vrij-baan.nl/project/drachtsterweg-en-omgeving.