Loting164ste editie PC is bekend

FRANEKER - De loting voor de 164ste editie van de PC, de PC van 2017, heeft zojuist plaatsgevonden in de Koornbeurs. 

Op de eerste lijst treffen de zestien deelnemende parturen elkaar aanstaande woensdag als volgt: (1) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra (2) Elgar Boersma, Bauke Dijkstra, Willem Heeringa (3) Johan Diertens, Hyltje Bosma, Steven de Bruin (4) Durk Ennema, Pieter van de Schoot, Laas Pieter van Straten (5) Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong (6) Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar (7) Peter van Zuiden, Kees van der Schoot, Evert Pieter Tolsma (8) Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde, Thomas van Zuiden (9) Gert-Anne vd Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra (10) Menno van Zwieten, *Hylke Bruinsma, Erwin Zijlstra *Hylke Bruinsma kan wegens ziekte van zijn vader helaas niet van de partij zijn. Het is nog niet bekend wie hem zal vervangen. (11) Marten Bergsma, Dylan Drent, Patrick Scheepstra (12) Arnold Zijlstra, Pieter Jan Plat, Haye-Jan Nicolay (13) Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma, Jan Schurer (14) Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser (15) Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma, Sip Jaap Bos (16) Wierd Baarda, Marco de Groot, Douwe Anema