Triemstra, Anema en koning Kootstra winnen 164ste PC

FRANEKER - De PC 2017 is gewonnen door het trio Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra. In de finale ging het tot 'alles aan de hang' tegen Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.

Twee prachtige 'generales' voorafgaand aan de finale. De beide halve finales waren bijzonder spannend. Het partuur van Bauke Triemstra ontdeed zich namelijk pas na 5-5 en 6-4 van het partuur Tolsma. Attema en de zijnen hadden het nóg lastiger met het trio Van der Bos. Daar werd de strijd pas na 'alles aan de hang' beslist. De finale In de finale nam het partuur van Attema een 0-2 voorsprong. Ook bij 1-3 bedroeg de marge nog een spul, maar vanaf dat moment toonde Triemstra c.s. veerkracht en ging men erop en erover. Na drie eersten op rij was de partij - bij een 4-3 stand - compleet omgedraaid. Attema c.s. gaf vervolgens prima tegenwicht en bij 4-4 was alles weer in balans. Het negende eerst ging naar Triemstra c.s. die derhalve opnieuw aan de leiding gingen 5-4. Attema zelf gaf op 6-6 in het tiende eerst een zitbal en dus was er bij 5-5 nog altijd niks beslist. De ontknoping vond pas plaats na 'alles aan de hang'; Bauke Triemstra sloeg op, kreeg de bal terug, en besliste daarna zeer gedecideerd de PC van 2017. Hendrik Kootstra werd (unaniem) tot koning uitgeroepen.   Hieronder alle uitslagen. EERSTE LIJST (winnende parturen vetgedrukt) (1) Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Alle Jan Anema (Grou), Hendrik Kootstra (Minnertsga) (2) Elgar Boersma (Stiens), Bauke Dijkstra (Easterein), Willem Heeringa (Tzummarum) Uitslag: 5-0 en 6-0 (3) Johan Diertens (Dronryp), Hyltje Bosma (Makkum), Steven de Bruin (Franeker) (4) Durk Ennema (Sexbierum), Pieter van de Schoot (Sexbierum), Laas Pieter van Straten (Feinsum) Uitslag: 5-5  en 6-4 (vanaf 1-5) (5) Hendrik Tolsma (Leeuwarden), Allard Hoekstra (Franeker), Sjoerd de Jong (Sint Annaparochie) (6) Enno Kingma (Leeuwarden), Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie), Hans Wassenaar (Leeuwarden) Uitslag: 5-1 en 6-4  (7) Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Kees van der Schoot (Sexbierum), Evert Pieter Tolsma (Winsum) (8) Johannes van der Veen (Pietersbierum), Hendrik Jan van der Velde (Bolsward), Thomas van Zuiden (Bolsward) Uitslag: 5-1 en 6-6 (9) Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Tjisse Steenstra (Bitgummole) (10) Menno van Zwieten (Heerenveen), *Jouke Bosje (Leeuwarden), Erwin Zijlstra (Easterlittens) Uitslag: 5-5 en 6-4 (vanaf 1-5) *Verving Hylke Bruinsma die wegens zeer trieste familieomstandigheden - het overlijden van zijn vader - helaas niet van de partij kon zijn.  (11) Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen), Patrick Scheepstra (Franeker) (12) Arnold Zijlstra (Tzummarum), Pieter Jan Plat (Leeuwarden), Haye Jan Nicolay (Britsum) Uitslag: 5-1 en 6-2 (13) Jelte Pieter Dijkstra (Heerenveen), Pier Piersma (Easterlittens), Jan Schurer (Easterein) (14) Jelle Attema (Idsegahuizum), Jacob Klaas Haitsma (Wommels), Hillebrand Visser (Leeuwarden) Uitslag: 5-5 en 6-6 (15) Auke Boomsma (Morra) Jelle Jaap Stiemsma (Lioessens), Sip Jaap Bos (Anjum) (16) Wierd Baarda (Dronryp), Marco de Groot (Franeker), Douwe Anema (Stiens) - nam tevens afscheid. Uitslag: 5-2 en 6-0   TWEEDE LIJST (kwartfinales) (1) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra  (3) Johan Diertens, Hyltje Bosma, Steven de Bruin  Uitslag: 5-2 en 6-2 (5) Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong (7) Peter van Zuiden, Kees van der Schoot, Evert Pieter Tolsma Uitslag: 5-2 en 6-4 (9) Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra (11) Marten Bergsma, Dylan Drent, Patrick Scheepstra Uitslag: 5-1 en 6-4 (14) Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser (15) Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma, Sip Jaap Bos Uitslag: 5-2 en 6-2   DERDE LIJST (halve finales) (1) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra (5) Hendrik Tolsma - nam tevens afscheid, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong Uitslag: 5-5 en 6-4 (9) Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra (14) Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser Uitslag: 5-5 en 6-6   VIERDE LIJST (finale) (1) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra (14) Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser Scoreverloop in eersten: 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5 (6-6)