Asieldier van de week | Konijn Japie -UPDATE

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om konijntje Japie.  UPDATE  Japie heeft reeds een baasje gevonden. Ook twee andere konijntjes hebben een plekje.  Klein, lief, nieuwsgierig en pluizig zijn een aantal woorden waar je aan denkt als je Japie het konijn wilt beschrijven. Waarschijnlijk is Japie een Teddy dwergje, maar in ieder geval is hij erg harig en klein. Hoe oud Japie precies is weten we helaas niet omdat hij gevonden is, maar hij lijkt nog vrij jong en het is een gecastreerd mannetje. Toen hij bij ons binnenkwam had hij een aantal grote klitten, om deze reden is zijn vacht nu kortgeschoren. In de toekomst zal zijn vacht wel veel verzorging nodig hebben om nieuwe klitten te voorkomen. Voor Japie zoeken wij een goed plekje waar hij gezelschap krijgt van een leuk vriendinnetje. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.