Vaarexcursies langs aalscholverkolonie en zeearenden

Leeuwarden - We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten én een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen.

Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. En dat vlakbij Leeuwarden. Op zaterdag 26 augustus van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur kunt u mee op vaarexcursie. Geef u uiterlijk een dag voor de excursie 15.00 uur op via (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas €5,- (tot en met twaalf jaar €3,-), niet-leden betalen €8,- (tot en met twaalf jaar €5,-). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet. Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk vergeleek het zelfs liefkozend als de Afrikaanse Savanne van Fryslân. Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien. Ontdek tijdens deze excursie hoe hij aan zijn bijnaam 'de vliegende deur' komt. Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl