115de editie Freule in Wommels | Fotoverslag

WOMMELS - De Freule, dé kaatspartij voor jongens van veertien tot en met zestien jaar, vond vandaag weer plaats in Wommels.

Deelname staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Prolongatie van de titel is alhier onmogelijk. Winst betekent automatisch uitsluiting voor alle volgende edities. Dat laatste gegeven, zeg maar gerust een heerlijk sportief oordeel, treft sinds vandaag Bolswarders Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galama. Zij waren in de finale met 5-3 en 6-6 te sterk voor Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra en Jelmer Dijkstra uit Exmorra. Er deden dit jaar 53 parturen mee. Fotograaf Albert Ypma - hij was er de gehele dag bij - schoot bovenstaande sfeerbeelden.