SKS Langweer: weer winst voor Pieter én voor publiek

LANGWEER - “It skip rûn as de brȃnwar”. Niemand zal het skûtsjeschipper Pieter Ezn. Meeter van Akkrum betwisten nu hij donderdag als snelste finishte bij de SKS-zeilwedstrijd op de Langwarder Wielen. Evenals bij de strijd op Earnewȃld leidde hij van meetaf aan. Pieter Meeter schreef donderdag de eerste wedstrijd op zijn naam waarbij schippers én vooral ook het publiek het voordeel genoten van een grotendeels uitgebaggerd meer. Wedstrijdleider Jan IJben overhandigde ’s ochtends als extraatje dan ook met zichtbaar plezier een dieptekaart aan de deelnemers in De Drie Zwaantjes. “De kaart is fan juny 2017’’.

  Voor de eerste keer speelde het risico dat skûtsjes door ondiep water kunnen omslaan niet of nauwelijks meer mee. De diepte varieert nu van 2.20 tot 2.30 meter aan de zuidkant tot minimaal 1.50 meter aan de noordkant. De dertien schippers gingen wellicht geprikkeld door de nieuwe situatie direct voor vol bij de start. Vooraf leverde dat al topspanning op, doordat Teake Klaas van der Meulen van Woudsend vlak voor het openingsschot dwars op de startlijn als een zoevende haas een fraaie uitgangspositie zocht. Met een ‘Langweerder variant’ op de zandlopersroute moest iedereen op scherp staan: drie bovenwindse boeien met twee stuurboord en eentje aan bakboordszijde te ronden en een onderwindse boei. Na een venijnige start waren de loefduels niet meer op één hand te tellen. Voor alleen de Lemsters leverde dat in het opgaand rak een protest van Leeuwarden op. Sportief nam Albert Jzn. Visser van Lemmer nadien het benadelen van zijn concurrent op door lenig een stormrondje te maken als teken van erkenning van zijn zeilfout. De achterstand die de Lemsters hierdoor opliepen, werd in een turbotijd ingelopen met een ongekende opmars in de vloot. In de voorhoede vochten Akkrum en Heerenveen even krachtig als kort een pittig duel uit. Sytze Brouwer van Heerenveen kon niet langszij de Akkrumers komen. Als een prestatie van formaat voor de 34-jarige debutant van Heerenveen hield hij langdurig stand op een verdienstelijke tweede plaats. Terwijl de voorsprong voor Akkrum almaar opliep, leek er voor vrij zeilend Heerenveen niets aan de hand. Achter Brouwer ontspon zich een heftige strijd tussen Huizum en opkomend Grou over de derde en vierde plaats. Veelvuldig achterom kijkend stevende de jeugdige Heerenveense schipper op een plaats op het erepodium af. In de voorlaatste rakken kenden de Grousters evenwel geen genade. Een fatale slag brachten ze aan Heerenveen toe in de eindstrijd, zodat ook het talrijke walpubliek een adembenemend spannende wedstrijd beleefde. De wedstrijdspanning bleef van een hoog niveau tot aan de finish. Sneek, dat bij een loefduel Huizum even boven zich moest dulden, snoepte enkele tientallen meters voor de finale de winst weg voor de Earnewȃldsters. Door ‘it fuort bringen’ moest Gerhard Pietersma van Earnewȃld genoegen nemen met een zevende dagklassering. Behalve de terecht fortuinlijke dagzege voor Akkrum leverde de wedstrijd een opmerkelijke koers voor de Grousters op: elfde bij de eerste boei, negende bij de tweede en derde bij de derde. De tweede plaats voor Douwe Azn. Visser van Grou is zelden zo tactisch bevochten met een onverwachte wending in de voorhoede in pas de slotfase. Stilzwijgend won ook het publiek. Het verminderen van ondieptes leverde voor de schippers een pakketje kanskaarten op die een strijd met meer pit en meer plezier inhield voor het publiek. Alles was veiliger en vanaf de wal bovendien beter te volgen dan ooit. Met het publieksevenement hield de organisatie ook in het dorp ’s ochtends in alle vroegte al rekening door paaltjes rond bomen in de ‘horeca-straten’ tot op de grond af te zagen. “Gjinien sil hjir hjoed stroffelje, want it wurdt hartstikke drok”, oordeelde Romano Straatman als promotor van www.skûtsjesilenlangwar.nl in zijn bijrol als paaltjesverwijderaar. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)   Uitslag SKS-zeilwedstrijd op Langweer:1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 2. Grou, Douwe Azn. Visser; 3. Huizum, Johannes Hzn. Meeter; 4. Heerenveen, Sytze Brouwer; 5. Stavoren, Auke de Groot; 6. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 7. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 8. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 9. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 10. Drachten, Klaas Westerdijk; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 13. Drachten, Jeroen Pietersma; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga   Voorlopig algemeen klassement (na aftrek van de slechtste wedstrijd): 1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 3,8 punten; 2. Grou, Douwe Azn. Visser, 6,9; 3. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 9; 4. Stavoren, Auke de Groot, 12; 5. Heerenveen, Sytze Brouwer, 13; 6. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 15,9; 7. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 17; 8. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 18; 9. Drachten, Klaas Westerdijk, 19; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 27; 11. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 29; 12. Drachten, Jeroen Pietersma, 30; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 36 punten.