Thuisblijvende kinderen vermaken zich op Fakânsje Fertier

LEEUWARDEN/GROU - Een groot aantal kinderen heeft in de eerste weken van de vakantie de weg naar 'Fakânsje Fertier' in Grou en in Leeuwarden weten te vinden.

Ook de komende weken wordt dit gratis toegankelijke evenement nog op dinsdagen op de Blikpôle in Grou en vrijdagen op Sportwijk Nijlân tussen 12.00 en 16.00 uur door Stichting Spotlights georganiseerd. ,,Met Fakânsje Fertier geven we ieder kind tussen de vier en zestien jaar die dan niet met vakantie is of gaat de mogelijkheid mee te doen met touwslingeren en voetballen in een Pannakooi”, aldus Marcel Weijers, initiatiefnemer van het evenement. ,,Dankzij een bijdrage van onder meer Pleatslik Belang Grou, het Nieuwe Stadsweeshuis en het Old Burger Weeshuis kunnen we alle kinderen gratis laten meedoen.” Fakânsje Fertier is één van de evenementen van Stichting Spotlights, een stichting met als doel kinderen en jongeren kennis te laten maken met hun talent op het gebied van cultuur, sport en actieve vrijetijdsbesteding. ,,Voor de organisatie van onze evenementen werken we nauw samen met provincies, gemeenten, steden en dorpen, maar ook scholen, (buurt)verenigingen, sociale wijkteams en jongerenwerk, en voor deze evenementen specifiek met Jens Dijkstra van Sportwijk Nijlân en zijn team. Zij bieden bovendien geheel belangeloos nog een paar leuke extra spellen aan, zoals het populaire Bubbel Voetbal. In Leeuwarden is er zelfs een haal- en brengservice voor kinderen beschikbaar, zodat ieder kind uit de stad in de gelegenheid wordt gesteld het evenement te bezoeken en we zo zoveel mogelijk kinderen een leuke dag kunnen bezorgen. Voor de haal- en brengservice voor de komende evenementen in Leeuwarden kan door belanghebbende partijen of individuen direct met mij worden gebeld via 06 - 333 535 96”, besluit Weijers. Meer informatie over de stichting en de evenementen is te vinden op www.stichtingspotlights.nl en www.facebook.com/stichting-spotlights.