SKS-slotwedstrijd met helder credo: "En no sile, bliksems!"

SNEEK - Zonder aftrek van de slechtste wedstrijd zou debuterend schipper Sytze Brouwer (34) van Heerenveen de kampioen 2017 van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) zijn geweest. Hij behaalde met 39,8 wedstrijdpunten evenveel als Douwe Azn. Visser van Grou. De Grousters kenden op Terherne een elfde positie als meest slechte dagklassering, zodat ze elf punten mogen aftrekken. Sytze Brouwer kende driemaal een ‘slechte’ wedstrijd met even zo vaak een zesde plaats. Door zich niet lager te klasseren, mocht hij hierdoor slechts eenmaal zes punten in mindering brengen. Dit is nog nooit eerder vertoond door een debutant.

  Het zeilseizoen 2017 gaat hiermee de boeken in als het meest merkwaardige sinds 1945 met naast diepte- ook hoogtepunten. Naast de uitsluiting van Joure en het halverwege de competitie uit eigener beweging afzeggen van Langweer kende ook de slotwedstrijd een klank die uit de toon viel. “Piter hat himsels yn sa’n situaasje brocht”, zo oordeelde de Zeilraad bij monde van Oebele Brouwer over een verloren hoger beroepszaak van schipper Pieter Ezn. Meeter van Akkrum. Meeter kwam namelijk bij de protestcommissie niet opdagen na een protest van Stavoren tegen hem, maar hij gaf in de media wel zijn zeilfout toe. Naderhand tekende hij bezwaar aan tegen de uitspraak bij de Zeilraad, omdat hij naar eigen zeggen zich niet in de situatie had kunnen verdiepen. “It is Piter sels dy’t it neilitten hat om de stikken lykas sketsen te beoardieljen op korrektens. Piter seit ek net dat de útspraak ûnterjochte west hat”. Volgens de Akkrumer, die de toelichting vrolijk aanhoorde, zou er sprake zijn geweest van een vormfout. “In foarmfout kom ik yn myn deistich wurk ek wolris tsjin”, aldus de beroepsmatige officier van justitie mr. Brouwer. Meesterlijk Na de uitspraak herhaalde meester Brouwer de woorden van SKS-voorzitter René Nagelhout bij de routebespreking in Earnewâld na diens uitleg over de situatie rond het Jouster skûtsje: “En no sile bliksems’’. Hij voegde er, tot hilariteit van de aanwezigen, alleen aan toe: “Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen”. Het bleek niet aan dovemansoren gericht. Na een perfecte start bij een windkracht vijf zette Pieter Meeter meteen vol de aanval in op koploper Gerhard Pietersma van Earnewâld. Eventjes leken de Earnewâldsters na bijna vier decennia weer eens een slotwedstrijd op hun naam te kunnen schrijven. Voor de tweede hoge boeironding nam Meeter de koppositie over om deze niet meer prijs te geven. Hij schreef, gesterkt door het motto ‘En no sile bliksems’ de afsluitende wedstrijd over een door Wouter Huisman zuidwest/west uitgelijnde zandlopersroute op zijn naam. Trots als een pauw nam hij ’s avonds dan ook de replica van de Sneekerpoort als wisselprijs in ontvangst. De Earnewâldsters verloren slechts een enkele positie en klasseerden zich verdienstelijk als tweede. Door een stevige windvlaag sloeg evenwel het skûtsje van de Súdwesthoeke om. Auke de Groot, die kort ervoor een protestdoek uit het want liet halen, kreeg hierdoor even veel wedstrijdpunten als Langweer dat zich opnieuw correct had afgemeld als deelnemer aan het klassement. Debutant tegen debutant Opmerkelijk was de strijd tussen Willem Uzn. Zwaga van Leeuwarden en Heerenveen bij de tweede hoge boeironding. Zwaga maakte als eerste de boei rondend een sportief handgebaar in de richting van Sytze Brouwer: “Kom mar op”. Na Grou als vierde liep Leeuwarden voldaan als vijfde binnen voor Heerenveen. Voor de ploeg van Zwaga was de slotwedstrijd de beste, na vijf van de tien wedstrijden met dubbele cijfers te zijn geȅindigd. Met de uitdagende strijd tussen de twee debutanten Zwaga en Brouwer, bij het aanwakkeren van de wind, opent zich nu al perspectief voor een pittig seizoen 2018. Als derde debutant scoorde Klaas Westerdijk van d’Halve Maen vrijdag een elfde dagklassering. In het algemeen klassement belandde hij mede hierdoor op de achtste plaats. De meest ervaren schippers zijn het erover eens dat de jeugdige Brouwer al in zijn eerste SKS-jaar meesterlijk heeft gepresteerd. Omdat ook voor hem vooraf gemaakte afspraken gelden, mag hij het puntenaantal van zijn ‘slechtste’ wedstrijd aftrekken: een zesje. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)   Uitslag: 1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 0,9; 2. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 2; 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 3; 4. Grou, Douwe Azn. Visser, 4; 5. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 5; 6. Heerenveen, Sytze Brouwer, 6; 7. Drachten, Jeroen Pietersma, 7; 8. Lemmer, Albert Jzn. Viser, 8; 9. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 9; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 10; 11. Drachten, Klaas Westerdijk, 11; 12. Stavoren, Auke de Groot, 13 punten wegens averij/omslaan; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 13 punten (DNS en meldde zich opnieuw officieel af). (Foto’s: Jelle Raap)   Eindklassement 2017:
 1. Grou, Douwe Azn. Visser, 28,8
 2. Heerenveen, Sytze Brouwer, 33,8
 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 35, 7
 4. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 42,7
 5. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 45
 6. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 47
 7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 52
 8. Drachten, d’Halve Maen Klaas Westerdijk, 62
 9. Stavoren, Auke de Groot, 63
 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 73
 11. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 81
 12. Drachten, Jeroen Pietersma, 90
 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 113