Onderscheiding voor vertrekkend wethouder Rijpstra van gemeente Tytsjerksteradiel

HURDEGARYP -   De Centrale As, de rondwegen Garyp en Hurdegaryp en de alcoholpreventieprojecten zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Tytsjerksteradiel de afgelopen decennia gedaan heeft aan verkeersveiligheid.

Als blijk van waardering ontving vertrekkend wethouder mevrouw Rijpstra gisteren het beeld ‘De Verstomde Schreeuw’. Miniaturen van het beeld ‘De Verstomde Schreeuw’ worden uitgereikt aan personen of instanties in Fryslân met een bijzondere verdienste voor de verkeersveiligheid. Rijpstra ontving de onderscheiding omdat zij als wethouder jarenlang verkeersveiligheid hoog in het vaandel had staan. Naast verschillende educatieprojecten zoals een verkeersveiligheidslabel voor basisscholen, was de gemeente ook actief op het gebied van de infrastructuur. Een mooi voorbeeld daarvan is de Shared-space inrichting in Burgum. Rijpstra ontving de onderscheiding tijdens haar afscheidsbijeenkomst uit handen van de heer de Boer van de Vereniging Verkeersslachtoffers.  ,,Ik bin ferheard dat it ROF my ferearet mei dizze wurdearring. Ferkearsfeilichheid is in ûnfoarstelber wichtich tema. Hjir yn Tytsjerksteradiel stiet it orizjineel fan ‘De Verstomde Schreeuw’. It docht my alle kearen tinken oan it fertriet fan ferkearsslachtoffers en har famylje. It beklammet it belang om ús hieltyd wer yn te setten foar ferbettering en previnsje." Het is de negentiende keer dat de miniatuur is uitgereikt. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) reikt het uit namens de provincie Fryslân. Het beeld is gemaakt door Fokke Veurman voor de actie -25% Verkeersslachtoffers.