Rijpma opnieuw lijsttrekker ChristenUnie Leeuwarden

LEEUWARDEN - Frits Rijpma (60) is donderdag 7 september door de algemene leden vergadering (ALV) van de ChristenUnie in Leeuwarden verkozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden.

Hij was de afgelopen raadsperiode al fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in 2013 was Rijpma ook lijsttrekker. Verder staan er op de lijst veel nieuwkomers. Op nummer twee staat kerkelijk werkster Carlijn Niesink (31) uit Wirdum en op drie Hayo Douwstra (61) uit Leeuwarden. Huidig raadslid Annemieke Hage heeft besloten zich niet nogmaals op een direct verkiesbare plek te kandideren. De ChristenUnie gaat een lijstverbinding aan met het CDA bij de verkiezingen. Op de ALV is tevens het verkiezingsprogramma vastgesteld. De ChristenUnie wil zich ook de komende periode inzetten om de prostitutie in Leeuwarden verder terug te dringen. Onder andere door de leeftijd van prostitueebezoekers te verhogen van zestien naar achttien jaar.  Daarnaast wil het zich hard maken voor meer banen op ieder niveau. Andere opmerkelijke punten in het programma zijn een 'jong-oud' pact, waarbij jongeren buddy worden van ouderen, gericht op werkgelegenheid en ervaring voor jongeren en betrokkenheid en ondersteuning voor ouderen. En het instellen van dorp- en wijkambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan en makkelijk toegang hebben tot ambtenaren, raadleden en wethouders zodat de dorpen in de gemeente een duidelijke stem hebben ten opzichte van de stad Leeuwarden. De zogenoemde herindelingsverkiezingen worden gehouden op 22 november 2017. Per 1 januari 2018 worden Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel bij de huidige gemeente Leeuwarden gevoegd.