Asieldier van de week | Tijger

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Tijger, een leuke, gecastreerde kater van twaalf jaar. De eigenaar moest helaas, wegens een verhuizing, afstand van hem doen. Tijger is op zoek naar een rustig huishouden, zonder kinderen of honden. Zoals heel veel andere katten, houdt hij namelijk ook niet zo van drukke situaties. Tijger zit aan speciale brokjes om blaasgruis te voorkomen. Deze aanhankelijke kater houdt ervan om op schoot te liggen en bij je te zijn. Hij moet echter wel naar buiten kunnen, want hij geniet ook van zijn dagelijkse wandeling om het huis. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.